Mała grupa dzieci w różnym wieku umożliwia nam indywidualne podejście do rozwoju dziecka i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Uczy nawiązywania różnorodnych kontaktów, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby innych.