T
T
Kształtowanie charakteru
Kształtowanie charakteru

Wychowanie to stawanie w prawdzie, ofiarowywanie czasu, ćwiczenie charakteru, uczenie mówienia prawdy, zachwycanie i zasiewanie ideałów.

Szacunek rozwój poczucie bezpieczeństwa
Szacunek rozwój poczucie bezpieczeństwa

Mała grupa dzieci w różnym wieku umożliwia nam indywidualne podejście do rozwoju dziecka i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Uczy nawiązywania różnorodnych kontaktów, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby innych.

Zdrowy styl życia To zależy od Ciebie
Zdrowy styl życia To zależy od Ciebie

Propagujemy prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców, poprzez pogadanki, pokazy, przygotowanie zdrowych przekąsek, wyciskanie świeżych soków.

JAK W RODZINIE | WARSZTATY PRZEDSZKOLNE

Program rozwoju dziecka, „Jak w rodzinie” został stworzony w oparciu o doświadczenie własnego macierzyństwa w fascynującym dziele wychowania dzieci, popartego specjalistycznymi kompetencjami w zakresie pedagogiczno-wychowawczym w odniesieniu do rodziny. Ważnym aspektem tego programu jest tworzenie atmosfery rodzinnego domu w którym pragniemy aby dzieci doświadczały poczucia bezpieczeństwa, piękna, ładu, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby innych. Naturalny klimat rodzinności sprzyja kształtowaniu charakteru w wielu aspektach w tym zdobywaniu cnót i sprawności oraz rozpoznawania fundamentalnych wartości. Zakładamy pracę w małych grupach, składających się z dzieci w różnym wieku co sprzyja indywidualnemu podejściu w pracy z dzieckiem. Dzięki temu w naszych podopiecznych rozpoznajemy ich własne osobowe potrzeby troszcząc się o rozwój każdego dziecka w innych obszarze. Praca w systemie warsztatowym jest sprawdzoną formą wszechstronnego rozwoju. Dlatego dzieci uczestniczą w różnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli będących specjalistami z następujących dziedzin: rytmika, elementy sensoryki, wychowanie plastyczne, muzyczne, podstawy języków obcych. Ważnym ideałem wspomagającym rozwój dziecka jest wielowymiarowy kontakt z naturą a także ekologiczny zdrowy styl życia, który jest także elementem naszej misji.
DLA KOGO

DLA KOGO

Zapraszamy dzieci od 2,5 lat w godzinach od 7.00-16.00. Zajęcia odbywają się w ciepłych i przytulnych pomieszczeniach z wyjściem na ogród, który jest pełen tajemniczych zakamarków, gdzie czytanie i opowiadanie baśni rozwija wyobraźnie.

Do dyspozycji dzieci przeznaczone są z dwóch przestronnych sal, szatni oraz pełne zaplecze sanitarne (dzieci mają możliwość korzystania z własnych nocniczków).
Wiosną i latem dużo zajęć odbywa się na świeżym powietrzu np. malowanie na sztalugach, zajęcia sportowe, praca w ogrodzie, drugie śniadanie.
Dzieci mają również czas na zabawy i harce wedle własnego pomysłu, mając do dyspozycji „szuflady przebrań”, bawiąc się w teatr, rozwijają wyobraźnie i kreatywność.

Program przedszkolny jest ubogacony przez kontakt z naturą poprzez obserwację, dotyk, słuch, węch. Jednocześnie przekazywane są podstawowe informacje o otaczającym świecie.

Rekomendacje

Rekomendacje

Na warsztatach „ Jak w rodzinie" mój 2,5 letni synek znalazł ciepło rodzinnego domu, poczuł się bezpiecznie i dobrze. Duże znaczenie miało dla mnie konsekwentne propagowanie i przestrzeganie przez wychowawców wśród dzieci i ich rodziców edukacji ekologicznej, zasad zdrowego żywienia, a w szczególności omawianie negatywnego wpływu niezdrowych przekąsek na zdrowie dzieci i zachęcanie ich do picia świeżych soków i jedzenia warzyw i owoców. Warsztaty „Jak w rodzinie" dały mojemu dziecku zdrowy start, a nam możliwość poszerzenia wiedzy na temat zdrowego żywienia.