TRWAJĄ ZAPISY NA ROK 2021/22

Zapraszamy dzieci do wyjątkowego miejsca, które oferuje ciepło rodzinnego domu, jednocześnie realizując program przedszkolny.

Program „Jak w rodzinie” powstał na bazie doświadczeń mam wychowujących własne dzieci, które jednocześnie są nauczycielkami i specjalistami ds. rodziny z wieloletnią praktyką. Głównymi wartościami, którymi się kierujemy są prawda, dobro i piękno

Nasz program autorski oparty jest na postawach  Księżniczki i Rycerza,  będących uosobieniem istoty szlachetnego serca. Staje się on fundamentem formowania w dziecku cnót: miłości, nadziei , wiary; roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa. Sprawności wdrażane są przy każdej okazji, tak aby wprowadzając dziecko w świat wartości kształtować podstawowy zrąb jego charakteru i osobowości .( Planujemy  wydanie książki  dla dzieci z tym pionierskim pomysłem p.t.,,Księżniczka i Rycerz. )

Zachęcamy   rodziców do współpracy w kształtowaniu serc dzieci   także w domach ,bowiem wielowymiarowy proces wychowania i ukształtowania dziecka możliwy jest jedynie przy współpracy i wzajemnym wsparciu ze strony rodziców

Wychowanie ( w naszym przedszkolu)  to stawanie w prawdzie, ofiarowywanie czasu, ćwiczenie  charakteru, uczenie mówienia prawdy, zachwycanie pięknem otaczającego świata .  Realizuje się ono  poprzez miłość i jedność małżonków, dlatego również otaczamy troską rodziców proponując warsztaty pogłębiające relacje małżeńskie.

Mała grupa dzieci  umożliwia indywidualne podejście do rozwoju dziecka i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.Uczy nawiązywania różnorodnych kontaktów, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby innych.

To, co nas wyróżnia spośród innych placówek przedszkolnych, to różnorodność wiekowa w grupie. Powoduje ona u starszych dzieci zwiększenie wrażliwości, troski i opieki nad młodymi, a u młodszych szybszy rozwój intelektualny.

Propagujemy prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców poprzez pogadanki, pokazy, przygotowanie zdrowych przekąsek, codzienne wyciskanie świeżych soków.

Naszym głównym celem jest utrzymywanie rodzinnej i ciepłej  atmosfery poprzez kontakt i relacje z całą rodziną.  Odbywa się to także przez propagowanie uroczystości rodzinnych oraz patriotycznych, naukę gotowania, dekoracji stołu z „darów natury”, wprowadzanie dzieci w świat ziół i robienia przetworów oraz nakrywania do stołu,  co zapewnia naszym podopiecznym prawidłowy i wszechstronny rozwój.

Korzystamy ze sprawdzonych metod tradycyjnego wychowania ale jednocześnie śledząc nurty współczesnych zdobyczy naukowych wprowadzamy elementy pedagogiki sensorycznej i niektóre elementy Montessori.Wszystkie zajęcia prowadzimy zaszczepiając w dzieciach miłość do Boga, Ojczyzny, do drugiego człowieka i do siebie samego a także troskę o otaczający świat i zdrowy styl życia.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zadzwoń lub odwiedź nas.

Rolnicza 156, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 13 49, 512 771 275

Odwiedź Nas na FB Jak w Rodzinie