TRWAJĄ ZAPISY NA ROK 2017/18

Zapraszamy dzieci do wyjątkowego miejsca, które oferuje ciepło rodzinnego domu, jednocześnie realizując program przedszkolny.

Program „Jak w rodzinie” powstał na bazie doświadczeń mam wychowujących własne dzieci, które jednocześnie są nauczycielkami i specjalistami ds. rodziny z wieloletnią praktyką. Głównymi wartościami, którymi się kierujemy są prawda, dobro i piękno.

Gwiazdą przewodnnią programu autorskiego jest motyw księżniczki i rycerza, który stał się fundamentem formowania w dziecku cnót: miłosci, nadziei , wiary; roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa. Sprawności wdrażane są przy każdej okazji, tak aby wprowadzając dziecko w świat wartości, motywować postawę dązenia ku rozwojowi, ku idałom.Są pewne okresy w roku kiedy program jest bardziej intensywny. Zachęcamy rodziców do współpracy w kształtowaniu serc dzieci także w domach,aby wpływ na dziecko był nie tylko nterdyscyplinarny ale takze interpersonalny. Niedługo zostanie wydana kiążka dla dzieci z tym pionierskim pomysłem p.t.,,Księżniczka i Rycerz”, w której została ujęta istota idei szlachetnego serca.

Pomagamy poznawać dzieciom otaczający świat poprzezwarsztaty ogólnorozwojowe: kontakt z naturą, zabawę, śpiew, taniec, naukę.

Wychowanie ( w naszym przedszkolu)  to stawanie w prawdzie, ofiarowywanie czasu, ćwiczenie  charakteru, uczenie mówienia prawdy, zachwycanie pięknem otaczajacego świata i zasiewanie ideałów.  Realizuje się ono  poprzez miłość i jedność małżonków, dlatego również otaczamy troską rodziców proponując warsztaty pogłębiajace relacje małżeńskie.

Mała grupa dzieci  umożliwia indywidualne podejście do rozwoju dziecka i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.Uczy nawiązywania różnorodnych kontaktów, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby innych.

To, co nas wyróżnia spośród innych placówek przedszkolnych, to różnorodność wiekowa w grupie. Powoduje ona u starszych dzieci zwiększenie wrażliwości, troski i opieki nad mniejszymi dziećmi, a u młodszych szybszy rozwój intelektualny.

Propagujemy prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców poprzez pogadanki, pokazy, przygotowanie zdrowych przekąsek, codzienne wyciskanie świeżych soków.

Naszym głównym celem jest utrzymywanie rodzinnej i ciepłej  atmosfery poprzez kontakt i relacje z całą rodziną.  Odbywa się to także przez propagowanie uroczystości rodzinnych oraz patriotycznych, naukę gotowania, dekoracji stołu z „darów natury”, wprowadzanie dzieci w świat ziół i robienia przetworów oraz nakrywania do stołu,  co zapewnia naszym podopiecznym prawidłowy i wszechstronny rozwój.

Kożystamy ze sprawdzonych metod tradycyjnego wychowania ale jednocześnie śledząc nurty współczesnych zdobyczy naukowych wprowadzamy elementy pedagogiki sensorycznej i niektóre elementy Montessori.Wszystkie zajęcia prowadzimy zaszczepiając w dzieciach miłość do Boga, Ojczyzny, do drugiego człowieka i do siebie samego a także troskę o otaczający świat i zdrowy styl życia.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zadzwoń lub odwiedź nas.

Rolnicza 156, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 13 49, 512 771 275 

Odwiedź Nas na FB Jak w Rodzinie