przedszkole Łomianki

Wychowanie to stawanie w prawdzie, ofiarowywanie czasu, ćwiczenie charakteru, uczenie mówienia prawdy, zachwycanie i zasiewanie ideałów.